ĐẦM

 Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết, tay bèo
 Đầm cổ tim đính nơ, sát nách  Đầm cổ tim đính nơ, sát nách
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm sát nách cổ tròn đính đá  Đầm sát nách cổ tròn đính đá
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm thun cổ tròn , eo xếp cách điệu  Đầm thun cổ tròn , eo xếp cách điệu
 Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo  Đầm suông cổ tròn họa tiết , tay bèo
 Đầm sát nách cổ tròn đính đá  Đầm sát nách cổ tròn đính đá
 Đầm midi cổ tròn, tay búp hoa  Đầm midi cổ tròn, tay búp hoa
 Đầm midi cổ tròn, tay búp hoa  Đầm midi cổ tròn, tay búp hoa