Đầm Midi

Hết hàng
 Đầm midi cổ kết hạt châu trẻ trung  Đầm midi cổ kết hạt châu trẻ trung
Hết hàng
 Đầm midi cổ tim đắp, tay lửng  Đầm midi cổ tim đắp, tay lửng
 Đầm midi cổ tròn thêu hoa, tay phồng  Đầm midi cổ tròn thêu hoa, tay phồng
-56%
 Đầm midi cổ tròn, tay phồng, eo kết bông  Đầm midi cổ tròn, tay phồng, eo kết bông

Đầm midi cổ tròn, tay phồng, eo kết bông

399,000₫ 899,000₫

399,000₫ 899,000₫
Hết hàng
 Đầm midi cổ  vuông, tay phồng xếp li  Đầm midi cổ  vuông, tay phồng xếp li
Hết hàng
 Đầm midi cổ cách điệu, tay phồng  Đầm midi cổ cách điệu, tay phồng