Đầm Maxi

-60%
 Đầm maxi cổ tròn họa tiết hoa 3 tầng  Đầm maxi cổ tròn họa tiết hoa 3 tầng

Đầm maxi cổ tròn họa tiết hoa 3 tầng

399,000₫ 999,000₫

399,000₫ 999,000₫
-60%
 Đầm maxi cổ tròn họa tiết hoa 3 tầng  Đầm maxi cổ tròn họa tiết hoa 3 tầng

Đầm maxi cổ tròn họa tiết hoa 3 tầng

399,000₫ 999,000₫

399,000₫ 999,000₫
-64%
 Đầm maxi cổ tròn họa tiết, tay phồng phối ren trẻ trung, nữ tính  Đầm maxi cổ tròn họa tiết, tay phồng phối ren trẻ trung, nữ tính
-30%
 Đầm maxi cổ yếm họa tiết kẻ, trẻ trung, nữ tính  Đầm maxi cổ yếm họa tiết kẻ, trẻ trung, nữ tính
-30%
 Đầm maxi sát nách, cổ xếp li, eo dún thun  Đầm maxi sát nách, cổ xếp li, eo dún thun

Đầm maxi sát nách, cổ xếp li, eo dún thun

489,300₫ 699,000₫

489,300₫ 699,000₫
-30%
 Đầm maxi cổ yếm họa tiết kẻ, trẻ trung, nữ tính  Đầm maxi cổ yếm họa tiết kẻ, trẻ trung, nữ tính
-30%
 Đầm maxi cổ yếm họa tiết kẻ, trẻ trung, nữ tính  Đầm maxi cổ yếm họa tiết kẻ, trẻ trung, nữ tính