Hướng dẫn bảo quản

    HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN

  •  Giặt ở nhiệt độ thường.
  •  Không dùng thuốc tẩy hóa chất.
  •  Phơi trong bóng râm.
  •  Không ngâm quần áo để tránh ra màu.
  •  Ủi ở nhiệt độ không quá 160 độ C.